Od października 2018r. rozpoczyna się nowa tura zajęć sportowo-integracyjnych i profilaktycznych
w ramach, których są organizowane zajęcia karate.
Obecnie ustalono, że zajęcia będą odbywać się
w każdy  wtorek  i czwartek miesiąca
w godz. 17.00- 20.00
z podziałem na młodszą i starszą grupę wiekową.
Zajęcia mają kształtować i rozwijać cech motoryczne, osobowościowe, higienę osobistą i szacunek do samego siebie i pozostałych.
Na pierwsze zajęcia zapraszamy w dniu
2 października 2018r. o godz. 17.00
Hala sportowa w Godzianowie (mała sala tenisowa)
Informacji w ww. udziela:
Łukasz Cybulski,
tel.: 669 821 062
lub też 785 361 068 (GOPS w Godzianowie)