Gminne Centrum Kultury Sportu i Biblioteka w Godzianowie jest beneficjentem programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono: komputer przenośny, 3 szt. komputer stacjonarny, drukarka wielofunkcyjna, 2szt. dysk zewnętrzny, oprogramowanie, program antywirusowy. Koszt ogółem zadania wynosił  27.500,00zł, z tego 23.000,00zł dofinansowania z Instytutu Książki. .