Biblioteka

Biblioteka czynna:
Wtorek        14:00 – 17:00
Czwartek    14:00 -17:00

W pozostałe dni oprócz sobót i niedziel pracownik dostępny jest w budynku
GCKSiB w godzinach 8:00 – 16:00