Zespół GCKSiB

Grzegorz Supera

Pracownik GCKSiB - realizator dźwięku, obsługa techniczna

Anna Mozga

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Biblioteka w Godzianowie

Beata Zbudniewek

Pracownik