Zespół GCKSiB

Grzegorz Supera

Anna Mozga

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Biblioteka w Godzianowie

Beata Zbudniewek